Brusselse Train the Teacher 2022

Dinsdag 26 april 2022 vond een nieuwe editie plaats van de Brusselse Train the Teacher, een project van Jump naar werk (Tracé Brussel vzw). Er waren 14 deelnemers, waarvan 11 leerkrachten uit 8 verschillende scholen aanwezig. Zij kregen in de voormiddag een toelichting over de Brusselsituatie van Jump naar werk, een uiteenzetting over de Brusselse arbeidsmarkt door VDAB Brussel en de view.brussels (Actiris), het verhaal van de toekomst van werk door Jeroen Franssen van Agoria en kregen een live unboxing the toolbox van het Erasmus+ project Skills for Life.

Jeroen Franssen bracht het verhaal van de arbeidsmarkt van de toekomst waarbij in 2030 enerzijds de vraag naar werk, het aanbod van werk en de digitale competenties als evoluties kunnen opgemeten worden. Verder wees Jeroen Franssen er ook op dat elke job vervangen kan worden door 2,8 jobs. De jobs die verdwijnen zullen vooral verdwijnen door digitalisering. De jobs die er bij komen niet per sé; dit kunnen evengoed jobs uit de zorg, technici of creërende jobs zijn.
Tenslotte had Franssen het over de stijging van productiviteit en de noodzaak aan upskilling en permanente vorming om ervoor te zorgen dat de economische markt een blijvende economische groei kan optekenen.

Skills for Life is een partnerproject in het kader van Erasmus+. Samen met vijf Europese partners heeft Jump naar werk een toolbox gemaakt waarin o.a. een bordspel (Play 4 Skills), een zelf-assessment tool (Check 4 Skills), een impact beoordeelingsvragenlijst (Impact 4 Skills) en een lessenpakket voor leerkrachten (Learn 4 Skills) zitten.
Met deze toolbox kunnen leerlingen en leerkrachten aan de slag om de eigen skills en vaardigheden beter in beeld te brengen.
 

Jump naar werk is een project van Tracé Brussel en wordt ondersteund door ESF, Actiris, VGC en VDAB.

Het Skills for life project kwam tot stand dankzij het Erasmus+ programma van de Europese Unie waarbij de volgende organisaties de krachten bundelden: Goethe-Instituut (Duitsland), Aliseo Liguria[1] (Italië), Școala de Valori (Roemenië), Tracé Brussel vzw (België), City of Mannheim (Duitsland) en BIBB (Duitsland).

 

[1] Veranderd naar Alfa Liguria in de lente 2022.

Brusselse Train the Teacher 2022