Jump naar Werk werkt eveneens a.d.h.v. verschillende Europese projecten en netwerkmomenten mee met als doel een vlottere overgang voor jongeren van het onderwijs naar het werkveld.


Hieronder alvast een overzicht:

Bij het EU Erasmus+-project Your career is waiting – get ready lag de focus niet alleen op het versterken van de jongeren, maar eveneens op het informeren en bewust maken van werkgevers over de mogelijkheden van personen met een beperking. Dit project zorgde dus voor een ‘blikverruiming’, zowel bij de jongeren als bij werkgevers.

Bij het EU Erasmus+-project Skills 4 Life – Orientation Toolbox for Life Design ligt de focus op het maken van een “Orientation Toolbox” voor educatief medewerkers en leerkrachten om zo jongeren van 13-14 jaar beter uit te rusten met “Life Design Skills*”. 

*Life Design Skills zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en ingesteldheid die iemand in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen, om te navigeren doorheen opleiding, werk en het leven; steeds rekening houdend met de herhaalde overgangen en voortdurende veranderingen op hun pad.

Het aanbieden van oriëntatie en Life Design Skills aan jonge mensen betekent hen in staat stellen hun zelfbewustzijn te vergroten, alsook de competenties te begrijpen en te verwerven die ze nodig hebben om veerkrachtig te zijn en een levenslange leerhouding aan te nemen.

Startnet is een netwerk van organisaties in Europa die zich bezighoudt rond jeugdwerkloosheid en de inschakeling van jongeren. Jump naar Werk is een actief lid in dit netwerk.