StartNet Europe netwerk (2017 – heden)

Startnet is een netwerk van organisaties in Europa die zich bezighoudt rond jeugdwerkloosheid en de inschakeling van jongeren.

Dit netwerk wordt gecoördineerd door het Goethe Institute en de Mercator Stichting en heeft als doelstelling het uitwisselen van good practices in verschillende Europese landen, waar Jump naar werk aan deelneemt.

Het aantal projecten en landen die hierbij aansluiten stijgt jaar na jaar.

Op dit moment zijn er reeds 12 landen met 18 verschillende initiatieven actief in het Startnet Netwerk.
 

Enkele van deze projecten zijn terug te vinden in deze brochure van Inspiring pracitces on young people's #TransitionToWork

Meer informatie kan teruggevonden worden op de website van Startnet. Zie hier.

Hieronder is alvast een introductiefilmpje terug te vinden.

StartNet 2020: Goethe-Institut, Brussels, September 2020