1. Wanneer ben ik een student?

Als je voldoet aan 1 van deze voorwaarden:

 • Je volgt voltijds onderwijs (secundair of hoger onderwijs)
 • Je deeltijds onderwijs/duaal leren volgt *
 • Je je voorbereidt op het examen voor de examencommissie secundair onderwijs
 • Je bent ingeschreven in een CVO en minstens 19 uur les volgt
 • Je bent ingeschreven voor 27 studiepunten bij de hogeschool of universiteit

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij Actiris of VDAB? 

Dan ben je werkzoekende en mag je niet meer werken als jobstudent.

2. Vanaf welke leeftijd mag ik werken als student?

Als je 15 jaar bent én in de tweede graad van het secundair onderwijs zit en sowieso vanaf je 16 jaar.

3. Wanneer mag ik werken?

Je mag het hele jaar door werken, op dagen dat je niet naar school moet.

 • -18 jaar: 6u00 - 20u00 *
 • +18 jaar: geen regels over de werkuren

* In de horeca mag je als minderjarige tot 23u00 werken, als je dan nog thuisgeraakt.

4. Hoeveel mag ik werken per dag?

Je mag 8 uur per dag werken, met een maximum van 40 uur per week. *

* In de horeca mag je 11 uur per dag werken, met een maximum van 50 uur per week.

5. Hoeveel verdien ik?

Het minimumloon in België is € 1.995,00 per maand. Dit komt overeen met € 12,11 per uur. Dit loon is gegarandeerd voor iedereen die 21 jaar of ouder is. 

Dit is het bedrag dat een werkgever minimum moet betalen. H/Zij mag je meer betalen

Leeftijd%Bruto uurloon
16 jaar67%€ 8,11
17 jaar73%€ 8,84
18 jaar79%€ 9,57 
19 jaar85%€ 10,29
20 jaar90 %€ 10,90
21 jaar100%€ 12,11

6. Moet ik iets van mijn loon afstaan aan de overheid?

Ja, je brutoloon is niet gelijk aan je nettoloon.

Werk je minder dan 600 uur per jaar? Dan ben je jobstudent. 
Dan houdt je werkgever 2,71% solidariteitsbijdrage van je loon af voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

Voorbeeld: Je werkt op een dag 8 uur aan een bruto uurloon van € 12,50 (bedrag op je contract). Dan krijg je geen € 100 op je rekening, maar wel € 97,29. Berekening: € 100 - 2,71% sociale bijdragen = € 97,29

Werk je meer dan 600u per jaar? Dan ben je werkstudent en houdt je werkgever 13,07% solidariteitsbijdrage van je loon af voor de RSZ. 

Voorbeeld: Je werkt op een dag 8 uur aan een bruto uurloon van € 12,50 (bedrag op je contract). Dan krijg je geen € 100 op je rekening. Het bedrag dat je dan voor 8 uur werken verdient is niet € 97,29 maar € 86,93. Berekening: € 100 - 13,07% RSZ-bijdragen = € 86,93 euro

7. Hoeveel mag ik werken als jobstudent per jaar?

Je kan 600 uur per jaar (januari - december) werken met een studentencontract.

Wat als ik meer werk? 

Dat kan, maar dan ben je werkstudent, werk je met een gewoon contract en betaal je meer sociale zekerheid.

8. Krijg ik nog kindergeld?

Ben je minderjarig (-18)? Dan krijg je sowieso kindergeld. In Vlaanderen is dit tot de dag dat je 18 jaar wordt, in Brussel is dit tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt. 

Ben je meerderjarig (+18)? Dan moet je oppassen met het aantal uren dat je werkt. De regels hiervoor zijn verschillend per regio.

Woon je in Brussel? 

Je krijgt nog kindergeld als je maximaal 240 uur per trimester werkt. Een uitzondering op de regel is de zomervakantie. Tijdens de maanden juli, augustus en september mag je meer dan 240 uur werken.

    jan-feb-maa    apr-mei-jun        jul-aug-sep    okt-nov-dec
         240 uur
    +- 30 dagen    
         240 uur
    +- 30 dagen    
    Geen maximum             240 uur
    +- 30 dagen    

Wat als ik meer dan 240 uur werk? Je verliest je kindergeld voor het trimester waarin je te veel hebt gewerkt.

Woon je in Vlaanderen? 

Dan mag je na de 600 uur met studentencontract nog 80 uur per maand werken met een gewoon contract. Ga je over die 80 uur, dan heb je voor die maand geen recht op kindergeld.

Woon je in Wallonië?

Dan mag je na de 600 uur met studentencontract nog 240 uur per trimester werken met een gewoon contract. Ga je over die 240 uur, dan heb je voor die periode geen recht op kindergeld.

Woon je in het Duitstalig gebied?

Dan mag je werken zoveel je wil zonder je kindergeld kwijt te raken. Er is geen limiet.

9.1 Hoeveel mag ik verdienen per jaar als jobstudent?

Er zijn 3 bedragen waar je rekening mee moet houden:

 1. € 15.100: dit is het bedrag dat je maximaal aan inkomsten mag hebben. 
  Heb je meer inkomsten? dan zal je belastingen moeten betalen.
 2. € 7.965: dit is het bedrag dat je maximaal bruto mag verdienen wanneer je ouders samen belast worden.
  Verdien je meer? Dan ben je niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belastingen betalen.
 3. € 10.090: dit is het dat je maximaal bruto mag verdienen wanneer je ouders apart belast worden.
  Verdien je meer? Dan ben je niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belastingen betalen.

9.2 Hoeveel mag ik verdienen per jaar als werkstudent?

Als je over de 600 uur gaat, word je werkstudent en dien je belastingen te betalen. Maar heb je in 2024 minder dan € 10.570 euro netto verdiend, dan krijg je de belastingen terug.

10. Moet ik een testperiode doen?

De eerste 3 dagen van je contract zijn sowieso een testperiode. Jij en de baas kunnen in die periode beslissen om het contract onmiddellijk te stoppen

11. Kan de baas mij ontslaan na de testperiode? 

Ja dat kan, maar hij moet een opzegtermijn respecteren. De opzegtermijn start de maandag nadat de baas je een ontslagbrief heeft gegeven. De duur van de de opzegtermijn is afhankelijk van de contractduur:

 • Contractduur tot 1 maand: 3 dagen opzeg
 • Contractduur meer dan 1 maand: 7 dagen opzeg

12. Kan ik zelf ontslag nemen na de proefperiode? 

Ja dat kan, maar net als de baas moet jij ook een opzegtermijn respecteren. De opzegtermijn start de maandag nadat je de baas een ontslagbrief hebt gegeven. De duur van de de opzegtermijn is afhankelijk van de contractduur:

 • Contractduur tot 1 maand: 1 dag opzeg
 • Contractduur meer dan 1 maand: 3 dagen opzeg

13. Ik ben ziek en kan niet gaan werken. Wat moet ik doen?

 1. Informeer je baas vóór je werkdag start
 2. Bezorg de baas een doktersattest binnen de 48 uur
Krijg ik een loon als ik afwezig ben?

Dat hangt ervan af. Je krijgt geen loon, als je minder dan een maand voor dezelfde baas werkt. Werk je al langer dan een maand voor dezelfde baas? Dan krijg je wel een loon

Wat als ik geen doktersattest heb?

De baas kan je ontslaan.

Wat als ik langer dan 7 dagen ziek ben, met doktersattest?

De baas kan je ontslaan.

14. Wat gebeurt er als ik een arbeidsongeval heb?

Als je een ongeval hebt op het werk, op weg naar je werk, of op weg naar huis dan volg je deze procedure:

 1. Informeer zo snel mogelijk je baas
 2. Laat papieren invullen door een dokter
 3. Neem een kopie en bezorg alle papieren en facturen aan je baas
 4. De verzekering van je baas betaalt de kosten van dokter, apotheker, ambulance,…
Krijg ik nog loon na een arbeidsongeval?

De verzekeringsmaatschappij van de baas betaalt je loon voor de dagen dat je niet kan werken.

15. Heb ik recht op betaalde vakantie?

Nee.

Je hebt wel recht op alle betaalde feestdagen in de periode van je contract en als er een feestdag valt binnen de 14 dagen na het beëindigen van je contract. *

* Je hebt enkel recht op betaalde feestdagen na je contract als je langer dan 15 dagen hebt gewerkt.

16. Zijn er sectoren waarin ik meer mag werken?

1. Ja, in een hotel, restaurant of café (horeca) mag je je 600 uur combineren met nog eens 50 dagen gelegenheidsarbeid. Gelegenheidsarbeid houdt in dat je maximum 2 dagen na elkaar mag werken.

 JobstudentGelegenheidsarbeid
Wat is het voordeel?2,71% op je normale loon13,07% op een fictief laag loon
Hoe lang geldt het voordeel?600 uur50 dagen
Hoe houd je je dagen of uren bij?Met de urenteller van Student@workMet de dagenteller van Horeca@work
Heb je een studentencontract nodig?JaJa

2. Ja, in de socioculturele sector of de sportsector mag je je 600 uur combineren met nog eens 190 uur verenigingswerk.

 JobstudentVerenigingswerk
Wat is het voordeel?2,71% op je normale loonGeen sociale bijdragen
Hoe lang geldt het voordeel?600 uur190 uur
Hoe houd je je dagen of uren bij?Met de urenteller van Student@workMet de urenteller van Verenigingswerk
Heb je een studentencontract nodig?JaJa

Opgepast: 

 • je mag per trimester maximaal 150 uur werken in de sportsector 
 • je mag per trimester maximaal 100 werken in de socioculturele sector. 
  • Uitzondering is het derde trimester (juli, augustus en september) waarin je 190 uur mag werken, als je in de trimesters ervoor nog niet hebt gewerkt met de uren van verenigingswerk.

3. Ja, in de landbouw mag je je 600 uur combineren met 50 dagen per jaar seizoensarbeid. In de tuinbouw mag je je 600 uur combineren met 100 dagen per jaar seizoensarbeid.

Opgepast:

 • Werk je via interim? Dan mag je maximaal 65 dagen werken in de tuinbouw en 30 dagen in de landbouw.
 • Werk je met een plukkaart? Dan mag je niet meer dan 80 uur per maand werken. Anders krijgen je ouders voor die maand geen kindergeld meer. 

4. Ja, voor occasionele arbeid mag je je 600 uur combineren met 8 uur per week voor taken als babysitten, gezelschap houden van oudere mensen, boodschappen doen voor minder mobiele personen, bijles geven. Je moet geen sociale bijdragen betalen voor deze occasionele arbeid.

5. Ja, voor werk van manuele aard mag je je 600 uur combineren met 8 per week voor taken als hulp in de tuin, schilderen, behangen en klusjes. Je betaalt sociale bijdragen voor dit werk van manuele aard.

-> Voor de occasionele arbeid en werk van manuele aard sluit je je aan bij een erkend deelplatform Zo ben je zeker dat het legaal is en dat je verzekerd bent.

17. Heb ik recht op extralegale voordelen?

Ja, als student heb je recht op dezelfde extralegale voordelen als een gewone werkgever. Extralegale voordelen zijn bijvoorbeeld maaltijdcheques en een transportvergoeding. 

18. Krijg ik een boete als ik werk zonder contract?

Ja, als je wordt gecontroleerd, kun je een boete krijgen tussen €80 en €800. Bovenop de boete moet je ook sociale bijdragen betalen voor de periode waarin je zonder contract hebt gewerkt, plus een boete omdat je deze sociale bijdragen te laat hebt betaald.