Jump naar werk biedt verschillende vormingen aan. 

Vormingen laatstejaars over de overgang onderwijs arbeidsmarkt 

Overzicht

  1. Workshop: De Brusselsituatie over de VDAB/Actiris/Werkwinkel en de beroepsinschakelingstijd
  2. Online webinar: Het cv 2.0 over de (creatieve) cv en solliciteren
  3. Workshop bij de vakbond over hun rechten en plichten
  4. Workshop: Solliciteren en sociale media over het gebruik en de gevaren van sociale media tijdens het solliciteren

Meer informatie.

Vorming vierdejaars over studentenwerk

Fysieke vorming van 3 lesuren op school over

  • Quiz rond het reglement van studentenjobs.
  • Sollicitatietips: CV, mail sturen, websites,…
  • CV: de leerlingen verzamelen informatie en maken hun CV aan de computer.

Online webinar van 1,5u over

  • Quiz rond het reglement van studentenjobs.
  • Sollicitatietips: CV, mail sturen, websites,

Meer informatie.

De Brusselse schoolverlatersdag

Neem met jouw leerlingen deel aan de schoolverlatersdag waarin we

… leerlingen in contact brengen met werkgevers.
… a.d.h.v. verschillende workshops leerlingen handvaten meegeven.
… de blik van leerlingen proberen te verruimen over de verschillende mogelijkheden in Brussel.

Meer informatie.

De Brusselse train the teacher

Neem deel aan de Brusselse Train the teacher waarin we

… meer handvaten aanreiken over de arbeidssituatie in Brussel en de Rand.
… meer informeren over de arbeidsmarktactoren in Brussel.
… informeren over de toekomstige beroepen.
… de rechten en plichten van een schoolverlater nader toelichten.
… een andere kijk geven op de sollicitatieprocedure.

Meer informatie.

Ons didactisch materiaal

Meer informatie.